dinhchien

XAUUSD - kỳ vọng test đáy cũ

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Khung Daily vẫn giảm
- Khung H4 y chang.
- Khung H1 đang test vùng LVN
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.