Trongvinh-FA25

XAU/USD - Phe bò tìm lại sự tự tôn

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cấu trúc xu hướng ngắn hạn - H4:
Xu hướng giảm giá ngắn hạn trước đó tạm chững lại, giá tạo vùng tích lũy - Consolidation tại vùng giá $1,820-$1,860. Quan sát hành động giá chúng ta thấy một nến đuôi dài - Kangaroo cho thấy lực cầu mạnh mẽ của phe bò tại khu vực $1,800-$1820 đã tạm thời hấp thụ hết lực bán hiện tại, nếu áp lực bán tại khu vực $1,820-$1,860 suy yếu và được hấp thụ hết, giá sẽ được đẩy trở lại vùng kháng cự phía trên $1,890-$1,906.

Cấu trúc sóng Elliott:
Quan sát cấu trúc khung H1 chúng ta thấy chỉ báo AO giá tạo phân kỳ tăng giá - Bullish Divergence, RSI cho thấy động lượng tăng giá trở lại. Như vậy có thể sảy ra một nhịp hồi phục của giá.

Tại vùng tích lũy tạo cấu trúc sóng hồi phục - Corrective dạng Running Flat abc với b=1,27 chiều dài sóng a. Sóng c đang được hình thành và thường có chiều dài đạt mức 1,618 sóng a.

Kết luận:
Kích hoạt chiến lược Long ngắn hạn theo nhịp hồi phục sóng c của sóng hồi phục này

Entry: $1,820-$1,824
Stoploss: $1,809
Target dự kiến: $1,890-$1,905

Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.