BestSC

Xuất Bản Liên Kết Liền Mạch

FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xuất bản hôm nay sẽ rất đơn giản vì tôi cùng các cộng sự đang rất tích cực "làm nhà".
Tôi cho rằng nó sẽ tiếp tục hoạt động trong biên độ ở phía dưới 1796 và trên 1770 để tích lũy trước khi định vị hướng đi cụ thể.

Đại khái là bán hàng tại 1796 có mức bảo vệ tốt tại phía sau 1801 và mua hàng tại 1770 - 1775 sẽ có mức bảo vệ tốt phía sau 1765.

Xuất bản liên kết liền mạch dưới đây.
Kháng Cự Chính - Điểm Hỗ Trợ Mục Tiêu:


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.