dinhchien

XAUUSD - giảm tại sóng 3 Symmetry wave

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Như lần trước giá từ chối tại ATR + 2?
2 phân kỳ âm chỉ báo MACD và A/D. Cẩn thận: do có sự khác nhau về chỉ báo kỹ thuật (A/D).
Khuyến nghị chờ mua tại giá mở cửa của nến trước.
Dừng lỗ: ATR + 3.
Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.