dinhchien

XAUUSD - cú rơi thần thánh giống BXY

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chart XAUUSD và BXY có sóng y chang nhau. Nhưng XAUUSD đã chạm vùng đảo chiều.
Hy vọng XAUUSD sẽ rớt y chang BXY trước đó.
Stoploss = 2 lần thân nến.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.