FX-Sniper99

Phân tích Gold 5/11/2021

Giá lên
FX-Sniper99 Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Giá tăng mạnh trong hôm qua và phá qua vùng chỉ báo EMA . Khuynh hướng một lần nữa chuyển sang tăng ngắn hạn. Hiện nay giá giao dịch trên vùng chỉ báo EMA . Chỉ báo MACD chuyển sang động lượng tăng trở lại.

- Quan điểm cá nhân: Chờ điều chỉnh về vùng 1780-1785 để Mua vào, dừng lỗ 1757, mục tiêu về 1820.

Lời cuối: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư

Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đã TP! Chúc mừng các bạn đã vào kèo lần này!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.