Gold-Invest

NGUYÊN TẮC ĐỂ KHÔNG BH CHÁY TÀI KHOẢN

Đào tạo
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ

1. Luôn luôn phải cài SL
2. Luôn luôn quản trị vốn
3. Luôn luôn giữ kỷ luật vốn, cảm xúc. Quá hưng phấn, quá cay cú
4. Không nhồi lệnh liên tục
5. Không đưa tiền cho thằng khác đánh hộ

LÒNG THAM, SỰ SỢ HÃI, SỰ TIẾC NUỐI

Tại sao tôi chưa giỏi trading
Tại sao tôi bị thua lỗ bởi thị trường
Tôi đã kiếm được tiền đều đặn từ thị trường hay chưa
Tôi phải làm gì để kiếm được tiền đều đặn từ thị trường
Với số vốn của tôi thì tôi nên kiếm bao nhiêu tiền từ thị trường 1 ngày
Tôi phải đi lệnh ra sao, cần bao nhiêu lệnh

CÒN LÝ DO GÌ KHIẾN TÔI THUA LỖ NỮA KHÔNG

Sau khi viết xong những câu hỏi thì trả lời: TÔI SẼ CẢI THIỆN NÓ NHƯ THẾ NÀO

NHẬN BIẾT, CHẤP NHẬN, SỬA CHỮA, RÈN LUYỆN
KẾT QUẢ TRONG QUÁ KHỨ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆN TẠI
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.