khoahuynh

Vàng - Hướng mục tiêu 1830

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tiếp tục canh mua vùng 1805-1807 khi giá phục hồi.
Mục tiêu gần nhất tại 1822 và 1830.
Stoploss dưới 1799

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.