OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đang hình thành sóng tăng giá.
Canh mua vùng 1802, stoploss 1798
Take Profit gần nhất tại 1822
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.