PhamVanHocTrader

Gold Phá Vỡ Mốc Kháng Cự Quan Trọng Tiếp Tục Đà Tăng

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược giao dịch hiện tại đối với gold
Buy 1834-36
sl 1828
TP 1855
TP 1862

SELL scapping quanh 1860-62
sl 1773
tp 1834

chúc cả nhà giao dịch thành công !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.