NgocSon_SM

Vàng 12/11 - Tích luỹ đi lên

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàngchờ đợi cơ hội mua lên.
Xu hướng dài hạn vẫn tăng. Hiện tại trên biểu đồ H1 giá đang tích lũy đi ngang trong vùng 1765-1745.
Chúng ta có thể sell ngắn giá hiện tại 1861 và mua lên khi giá về 1845

Chiến lược giao dịch:
Canh buy vàng 1843-45
SL 1838
TP 1865
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.