NgocSon_SM

Vàng 9/11 - Vàng giữ đà tăng giá, Retest lại vùng kháng cự

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng vẫn đang được hỗ trợ tăng từ tuần trước, tuy nhiên đà tăng đang dần chậm lại khi vàng tiến lên gần vùng kháng cự rất quan trọng ở 1830-1833. Đây là vùng kháng cự khiến vàng suy giảm sâu các lần trước đó.

Ngưỡng kháng cự quan trọng với Vàng : 1832.

Ngưỡng hỗ trợ quan trọng với Vàng :1810.

Bán Vàng quanh 1825, Bồi 1832,
SL - 1835,
TP - 1810, 1800
Goodluck !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.