MTCinvest

Kịch bản Vàng 22/11/2022:

FXOPEN:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kịch bản Vàng 22/11/2022:

Sau khi phá vỡ vùng Fibonacci 38.2 tại 1739/ 40 của sóng 3 mở rộng khả năng tiếp theo vàng sẽ đáp về quanh Fibonacci 50 quanh vùng 1725.

Hiện tại giá vẫn đang đi trong sóng C với xu hướng chủ đạo và Sell. Nếu giá phá Vỡ vùng 1744 Fibonacci 38.2 của sóng 3 trong C thì vùng tiếp theo của giá sẽ là quanh vùng cản 1750/1753 và có nhịp xuống tiếp theo của sóng 5 trong C tại đây.

1750 là vùng cản tâm lý cùng Fibonacci 50 của sóng 3 trong C cũng là cạnh Channel của sóng giảm C
1753 là vùng cản mạnh cũng là vùng Fibonacci 61.8 của sóng 3 trong C


Kịch bản:

Sell 1744/1745 SL 1747 TP 1737 /1732/1725.
Nếu vùng 1744/1745 bị phá vỡ chờ Sell quanh 1750/1753 SL 1755 TP 1737/1725

Buy quanh 1725 SL 1723 TP 1732/1737 Nếu giá không phá qua vùng 1737 thì sẽ tiếp tục đi xuống về 1711.

Đây là quan điểm cá nhân không phải kèo cọt ạ.

Goodluck !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.