dinhchien

XAUUSD - giảm tại sóng 5 Elliot

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đã đạt sóng 5 Elliot .
3 tín hiệu phân kỳ: RSI , Momentum, Force index .
Cẩn thận với tỉ lệ Bat Pattern (cân nhắc khối lượng)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.