URIFX

Thời điểm tốt để buy gold, sell USD

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
hi all,

Theo cấu trúc giá hiện tai , tôi cho rằng GOLD đang phát triển sideway ở D1 nhưng chưa hoàn thiện. Sự đão chiều hồi giữa tháng 8 của Gold chưa thấy đây là dấu hiệu kết thúc formation.
DXY đang hình thành Ending Diagnose như trong bài trước mình propose. Tuy nhiên, mình vẫn hy vọng 1 wave nữa trước khi kết thúc, tương đương với wave giảm của Gold .
Sau wave này, cả Gold và DXY sẽ hoàn thành channel development hiện tại.

Để xem giá phát triển cấu trúc nào nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.