Paulhdvn

Vàng tuần này có đảo chiều?

Giá lên
Paulhdvn Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tuần trước ae đã ăn kèo sell 1980.46 về tp 1939.16
Giá đã tiếp cận poi choch. hy vọng 1 pha đảo trend
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
tp 1 1960 22 giá
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Bình luận:
lệnh sell của hôm nay

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.