DuyVinh_Trading

Vàng đang kẹt trong phạm vi 1715 - 1720. Chờ vùng phá vỡ

Giá xuống
DuyVinh_Trading Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhận thấy có tín hiệu đảo chiều, vàng đang kẹt trong phạm vi 1715 - 1720. Cùng đón nhận thông tin từ thị trường nhé !!!!

CANH SELL XAUUSD VÙNG GIÁ 1714 - 1718

Stop Loss : 1725

Take Profit 1 : 1710
Take Profit 2 : 1705
Take Profit 3 : 1700

Lưu ý : Thị trường biến động liên tục vậy nên hãy chú ý trong quá trình giao dịch kiểm soát rủi ro bằng các cài đặt TAKE PROFIT và STOP LOSS đầy đủ để đạt được hiệu quả giao dịch @All
Bình luận:
+ 50 PIP theo chiến lược giao dịch

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ kiến thức nhé !

️🥇 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường
️🥇 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Free
️🥇 Group Zalo : zalo.me/g/hydlwv957

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.