NgocHaiPearlie

Vàng chưa rõ ràng tín hiệu - Ưu tiên chờ Buy

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
I- Tin tức
- Biên bản cuộc họp của FED được công bố không gây ra nhiều phản ứng bất ngờ với thị trường. Phần lớn các quan chức FED đến cho rằng lạm phát đã đạt được mục tiêu, tuy nhiên thị trường lao động cần được cải thiện.
- FED đang thảo luận về việc cắt giảm những chương trình kích thích, mặc dù vẫn còn các mâu thuẫn về tốc độ mua tài sản.
- Lo ngại biến thể Delta sẽ làm chậm lại quá trình mở cửa toàn bộ nền kinh tế.

II- Nhận định
- Khả năng thị trường sẽ có sự điều chỉnh khi mà những kỳ vọng của thị trường đang không đạt được, FED sẽ không thay đổi quá sớm các chính sách tiền tệ.
- Chỉ số DXY tăng nhưng US bond yield lại đảo chiều giảm: diễn biến này có thể khiến giá Vàng khó dự báo hơn trong vài ngày tới và có thể điều chỉnh đi ngang.

Chiến lược giao dịch
Tín hiệu: Vàng trên đồ thị H1 hiện chưa rõ tín hiệu, chúng ta sẽ theo dõi diễn biến tiếp
➡️ Chiến lược giao dịch: Buy Limit vùng 1770-1772 $/oz
❌ Stop loss: 1763 $/oz
✅ Take profit: 1790-1795 $/oz
Khuyến nghị: tuân thủ kỷ luật giao dịch.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.