DatTong

XAUUSD, Dự đoán xu hướng vàng tuần tới trên TF H4 !

DatTong Premium Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
H4:
Dự đoán xu hướng vàng tuần tới trên TF H4
Bình luận:
Dời stoploss tới điểm vào lệnh .
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.