FAST-TRADING

Gold bất ngờ phục hồi mạnh

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên đêm qua, sau khi giảm về vùng đáy 1722 - 1724 thì Gold bất ngờ bật tăng mạnh trở lại báo hiệu cho xu hướng phục hồi trong ngắn hạn khi mẫu điều chỉnh sóng A-B-C đang có tín hiệu hình thành.

Hiện tại, dự kiến xu hướng phục hồi này có thể vẫn còn trong hôm nay nếu như vùng 1756 tiếp tục bị breakout.

Phương án giao dịch
Entry khi breakout 1756.08
Target 1760 - 1763
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.