NgocSon_SM

Vàng 23/3 - Chờ cơ hội sell xuống

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD H1 giá vẫn đang trong vùng tích lũy đi ngang chờ phá xuống.
Hiện tại các trader cần chờ thêm một nhịp điều chỉnh sâu của vàng về vùng 1932-1935 để có thể sell xuống.
Khuyến nghị chờ sell giá 1932, SL: 1940, TP: 1915
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.