NgocSon_SM

Vàng 21/3 - Chờ sell xuống

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD H1 giá đang trong xu hướng giảm.
Đầu ngày hôm nay có thể vàng sẽ có một nhịp điều chỉnh nhẹ về vùng 1930 sau đó tiếp tục đi xuống.
Khuyến nghị chờ sell xuống giá 1930, SL: 1937, TP: 1915
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.