FX-Sniper99

Phân tích Gold 9/11/2021

Giá xuống
FX-Sniper99 Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Giá tăng lên vùng 1826 và gần chạm đường xu hướng tăng. Hiện nay giá vẫn trong khuynh hướng tăng tiếp diễn và giao dịch khá xa so với vùng chỉ báo EMA . Nhiều khả năng thị trường cho điều chỉnh ngắn hạn.

- Quan điểm cá nhân: Có thể canh Bán ra trong hôm nay tại vùng 1825 - 1830, SL 1836, TP 1800 - 1810. Chốt lời từng phần khi giá gần vùng mục tiêu.

Lời cuối: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư
Giao dịch đang hoạt động: Giữ các trạng thái bán theo quan điểm hôm qua
Đóng lệnh: dừng lỗ: Hơi buồn nhưng phải chấp nhận! Chúng ta chờ đợi tín hiệu sau
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.