Cowboyyy

SELL cậu vàng ngay lúc này không biết liệu có chính xác

Giá xuống
Cowboyyy Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Plan đã lên
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
chốt lời thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.