Cowboyyy

Chiến lược Tuần 2 tháng 12 - Buy GOLD

Giá lên
Cowboyyy Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chúng ta không biết trước được tương lai
Chúng ta chỉ dự đoán nó và kiếm lời
Giao dịch được đóng thủ công:
Chốt lời bằng tay out khỏi thị trường
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.