Andy_Tonyfx

GOLD CHỜ BẢN TIN NFP

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
NFP tháng 9 sẽ xác định các thỏa thuận của FED để giảm QE
Cuộc họp của FOMC vào tháng 9 ám chỉ rằng Fed gần như chắc chắn sẽ công bố kế hoạch giảm QE vào tháng 11. Thị trường sẽ xem liệu thị trường việc làm có "đạt được tiến bộ đáng kể" hay không. Do đó, NFP của tuần tới sẽ trở thành một điểm dữ liệu quyết định.

Nghiên cứu kinh tế dự đoán rằng báo cáo tuần tới sẽ cho thấy việc làm phi nông nghiệp đã tăng hơn 750k. Với hơn 10 triệu vị trí tuyển dụng, thậm chí một số lượng nhỏ người đang nhận bảo hiểm thất nghiệp tái gia nhập thị trường lao động, điều này có thể tạo ra một sự thúc đẩy đáng kể cho dữ liệu việc làm trong tháng 9 và vài tháng tới.

Theo tính toán, trừ khi báo cáo việc làm của NFP vào tuần tới gây thất vọng (mức tăng ít hơn 240k), nếu không, việc giảm QE vẫn sẽ là một sự sắp xếp hợp lý.

MÌNH SẼ UPDATE CHIẾN LƯỢC TUẦN TỚI CHO CẢ NHÀ THAM KHẢO :

BUY 1735-40
SL 1728
TP 1750
TP 1766

SELL 1785-87
SL 1793
TP 1760
TP 1750

CHÚC CẢ NHÀ CUỐI TUẦN VUI VẺ NHA
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.