Tungbet888

Vàng xu hướng xuống sau khi h1 phá vỡ hỗ trợ 1659

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Canh sell khi nến h1 đóng dưới 1659 nhé anh em, dự sẽ xuống 1640 trong tối nay

Kênh tín hiệu |
https://t.me/+QXKldelYBq0xYTI1
Tải tài liệu:https://tailieutrader.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.