team4fx

RECAP vàng tối 5/11 NFP

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
lệnh vàng bắt NFP tối ngày hôm qua, anh em tham khảo cho mình thêm ý kiến nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.