team4fx

Premium
Về tôi Lee trade theo trường phái SDZ kết hợp WKC Trong SDZ Lee có phối hợp thêm SMARTMONEY để tìm bẫy giá. TRONG WKC Lee dùng VSA để phối hợp tìm xác nhận entry.
Đã tham gia Việt Nam 4fx.vn
Smart money concept - Nơi các ý tưởng giao dịch đơn giản được thành lập
Phân bổ Thị trường
50 % forex 17 % tiền điện tử 33 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
GBPUSD 33% | 2 BTCUSD 17% | 1 USDJPY 17% | 1 XAUUSD 17% | 1
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
41975
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư