DinhhongTrader

Chọn điểm Sell khi Vàng phá giá- XAUUSD 11/11/2022

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Liên tục những cây nến xanh được đóng trên biểu đồ. Đà tăng giá đã bao phủ Vàng.

Hỗ trợ 1615 đang làm rất tốt vai trò phù tá giá Vàng tăng.

Dữ liệu lạm phát đã khiến Nhóm nhà đầu cơ giá lên đã suy đoán về chính sách lãi suất của FED sẽ tiết chế hơn vào đơt sau.

Chính điều này khiến Vàng có thể giữ được vị trí tốt hơn.

Nhưng với giá hiện tại, giá Vàng có thể giảm do hoạt động chốt lời. Vì thế có thế thực hiện các lệnh Sell ngắn, lướt sóng hồi và các lệnh Buy vẫn được ưu tiên hơn.

Chiến lược giao dịch:

Canh BUY XAUUSD vùng giá : 1734 - 1736

Stop Loss : 1624

Take Profit 1 : 1745
Take Profit 2 : 1755
Take Profit 3 : 1765


Canh SELL XAUUSD vùng giá : 1767 - 1765

Stop Loss : 1675

Take Profit 1 : 1755
Take Profit 2 : 1750
Take Profit 3 : 1745

TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.