GKFXPrimeVN

GOLD 1/6/2018

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD Xu hướng chính đang có dấu hiệu đảo chiều, giá hiện tại đang ở vùng hỗ trợ 129. MACD RSI đang hướng lên báo hiệu GOLD tăng lên tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.