UnknownUnicorn31399052

Scalp vàng hôm nay, rủi ro thấp

Giá lên
UnknownUnicorn31399052 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đây là lệnh scalp với rủi ro thấp trong ngày thứ 6

------------------------------------------
Chú ý:
Nhận định và kế hoạch của cá nhân.
Không phải dự đoán giá hay gợi ý giao dịch.
Bạn cần có nhận định riêng và quản lý rủi ro tốt khi giao dịch Forex.

Đây là blog chia sẻ miễn phí các ý tưởng!
Z Concepts là phương pháp giao dịch forex và tiền điện tử mà kết hợp giữa Wyckoff, Supply & Demand , Price Action cùng với một số cách phân tích kỹ thuật hiện đại khác.

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích hoặc thú vị, hãy bình luận ở dưới nhé!
Bình luận:
Small Risk - High Reward
Target có thể tới 179x - 18xx
Bình luận:
RR 2;1
Take 50% lot size, secure captial and minimize risk.
Move SL to BE (entry) as a option !
Bình luận:
Take partials profit 1773
Giá phản ứng với Supply zone (bên trái)
Bình luận:
Take partials profit
1777
1783
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.