hoank1602

Gold sẽ lên test 1470 chậm nhất vào ngày 2/12

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chart 4H có thể xuất hiện Bearish Bat , Gold sẽ test 1470, nếu Gold lên đc vùng nay có thể short lệnh dài với target 143x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.