NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường giá vàng ngày 15.1.2022

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
hiện tại giá vàng đã có tín hiệu sell trung hạn ngày 13.1.2022 ,chúng ta chờ những phiên hồi và có thể sell trung hạn,
rất tiếc mình đã cập nhật trễ về giá vàng đợt này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.