Ly_Hoang_Official

Vàng sẽ giảm sâu - Đúng nhận sai cãi ạ

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hi anh em!
Như đã thảo luận từ tuần trước đến nay thì hiện tại anh em có thể thấy rõ H4 những ngày vừa qua là sóng điều chỉnh => như vậy W tuần này sẽ là nến điều chỉnh để tuần sau tiếp diễn đà giảm cho đến hết tháng
Như vậy, kế hoạch hôm nay và ngày mai sẽ là ĐIỂM GIÁ CAO NHẤT => sell vàng
Mời anh em xem hình!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.