Darius-Lee

SCALPING GOLD 31.03.2022

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trên khung thời gian daily dần hình thành mô hình 2 đáy. Nến đóng cửa ngày hôm qua đã cho dấu hiệu một mô hình nến tăng giá đẹp.
Xu hướng chính trên H1 vẫn được bảo toàn: Xu hướng tăng.
Các tin cơ bản hiện tại chưa có dấu hiệu khả quan để thị trường từ bỏ tài sản đảm bảo như vàng, đô la.
Canh buy khi có dấu hiệu đảo chiều tại thời điểm hiện tại.
Chiến lược:
Entry: 1927.xx
SL: 1923.xx
TP: 1937.xx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.