Tungbet888

Vàng canh SELL tại khu vực hỗ trợ 1868-1870

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng cuối tuần trước đã phá vỡ vùng hỗ trợ 1846 và tiếp tục có xu hướng lên lại vị trí 1868-1870 (đây là điểm Pullback) và có thể quay đầu về lại vùng 1846
anh em canh sell tại 1868-1870 nhé
SL TP như hình,
chúc may mắn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.