quangsonart

Sell ngắn hạn Gold

Giá xuống
quangsonart Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
H1 trong xu hướng giảm. M15 vừa phá khỏi xu hướng hồi của xu hướng giảm, chúng ta sell xướng vùng Keylevel quan trọng của H4
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Chốt TP nha ae
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.