Sanforex-com

Chiến lược ngắn hạn XAU/USD

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược tham khảo :Trước khi lên test lại vùng 1850, giá có thể quay lại retest vùng 1825 rồi mới tăng tiếp vậy nên chiến lược là chờ Buy vàng quanh vùng 1825 với mục tiêu 1850.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.