DatTong

XAUUSD, Dự đoán xu hướng gold tuần tới: Giá hồi phục !

DatTong Premium Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD , Dự đoán xu hướng gold tuần tới: Giá hồi phục !
W1:
D1:

Bình luận:
Bình luận:
Sell scalp
Bình luận:
profit 5$. Close 1/2 vol
Bình luận:
Bình luận:
Move stoploss to entry
Bình luận:
Giao dịch đang hoạt động:
Sell gold 96x, SL 5$, TP 20$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.