FAST-TRADING

GOLD ĐANG CÓ MẪU ĐIỀU CHỈNH A-B-C

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau khi có đợt giảm giá mạnh từ vùng đỉnh 185x thì Gold liên tục bị bán mạnh về quanh vùng 1783. Trong giai đoạn cuối tháng 1 đến nay, mặc dù đã có đợt phục hồi nhưng hiện tại vẫn đang chỉ xấp xỉ 50% đoạn giảm trước đó.

Nếu đánh nhãn sóng ta sẽ thấy mô hình hồi phục của "Cậu" thời điểm này đang có dạng A-B-C và có nhiều khả năng sẽ kết thúc quanh vùng 1828 - 1831. Chúng ta có thể cân nhắc Buy ngắn hạn khi có đợt Retest về 1816 - 1818.

Chú ý quản lý dừng lỗ tại 1803.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.