OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cậu vàng sau khi tạo mô hình 2 đỉnh và đi xuống, giá có hồi lên nhiều lần nhưng không phá lên được vùng bán - vùng mà H1 của mô hình 2 đỉnh đã phá xuống để tạo cấu trúc giảm trước đó, vùng này giữ giá khá tốt nên các bạn có thể sell 1 lệnh với giá hiện tại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.