howtotradeblog

Daytrading (27/04/2022): Ý tưởng SELL Gold

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mốc 1900 hiện tại với tôi là mốc mạnh để giữ chân "cậu". Nhưng hiện tại canh SELL vàng sẽ an tâm và chắc bụng hơn là những cú BUY. Ok! giờ tôi sẽ list 1 số vùng mà tôi nghĩ là SELL ổn

Gold - vùng SELL

1. SELL ngắn: 1916 - 1918 (SL 1922) - Hợp lưu trend cản (vùng cung cầu)


2. SELL vùng Fibo 1930 - SL 1935


3. SELL Break Out - rụng dứt khoát 198x. Đây là SELL đuổi, bỏ qua. Đợi sập hẳn rồi đánh sau.

BTC - SELL ngắn

Kỳ vọng có cú bật về gần 40k - SELL xuống ở vùng này. Volume nhỏ


Kết luận

Bạn nên đón nhận bài viết này như 1 chỉ báo ngược. Cứ tôi phím SELL thì bạn cứ thế mà BUY cho mạnh vào. Biết đâu chúng ta sẽ thanh khoản cho nhau. Tiền của tôi sẽ chuyển vào túi của bạn.

Trở lại với chuỗi Academy, có thể ngày mai tôi sẽ lên chiến lược dần cho những cú SELL các cặp tiền.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.