Tungbet888

Vàng xu hướng xuống sau khi chạm hỗ trợ 1719-1720

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng còn 1 đợt chạm trendline cuối cùng tại 1719-1720 nhé, canh ăn sóng hồi ngay đây nhé anh em, khi khớp lệnh mà dương trên 20pip💰💰 thì tự động dời sl về entry nhé,cản này khá mạnh, khả năng chạm cản này khá lớn nhé,
Canh sell tại 1719-1720
Sl 1724
Tp 1715-1710-1705

Kênh tín hiệu |
https://t.me/+QXKldelYBq0xYTI1
Tải tài liệu:https://tailieutrader.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.