FX-Sniper99

Phân tích Gold 8/11/2021

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Trước tiên chúc mừng các bạn vào lệnh tuần trước đã TP. Hiện tại chúng ta chờ điều chỉnh trong vài ngày đầu tuần để mua vào.

- Quan điểm cá nhân: Vùng giá mua khuyến nghị chờ quanh 1800, SL 1783, TP 1831.

Lời cuối: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư