FX-Sniper99

Phân tích Gold 8/11/2021

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Trước tiên chúc mừng các bạn vào lệnh tuần trước đã TP. Hiện tại chúng ta chờ điều chỉnh trong vài ngày đầu tuần để mua vào.

- Quan điểm cá nhân: Vùng giá mua khuyến nghị chờ quanh 1800, SL 1783, TP 1831.

Lời cuối: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài viết chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.