NewWorldGroupVN

phân tích liên thị trường vàng 23/11 - becky

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Dự báo giá vàng : XAU/USD kiểm tra mức thấp nhất trong ba ngày ở khoảng 1.730 USD khi Đô la Mỹ cố gắng phục hồi

link youtube: https://bit.ly/3aMdk9H
link tiktok: https://bit.ly/3NfNrND
link facebook 1: https://bit.ly/3d45JBR
link facebook 2 : https://bit.ly/3z8oxeo
link zalo: https://zalo.me/g/lhdudk894
link nhóm cộng đồng tele: https://bit.ly/3tM7x7W
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.