FAST-TRADING

REVIEW NHẬN ĐỊNH 15-16/12 - Bài học giao dịch nghịch xu hướng

Đào tạo
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Khi chúng ta giao dịch nghịch xu hướng, điểm Breakout sẽ rất quan trọng vì đây sẽ là yếu tố quyết định việc nhận định và giao dịch nghịch xu hướng có thành công hay không?
Ngoài ra, thị trường bất kể ở một cấu trúc nào cũng cần phải tái cấu trúc khi đã đủ 5 sóng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.