UnknownUnicorn23499361

Canh bán vàng trong phiên Mỹ

UnknownUnicorn23499361 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Canh Sell khi Gold khi:
+ Break đường Trendline
+ Break POC (Point of Control)
+ Thuận xu thế chính (giảm)
Huỷ Plan này khi không đạt các điều kiện

***
Giao dịch trong phiên Mỹ
Không dành cho trader ít kinh nghiệm
Quản lý rủi ro 1-2% Stoploss mỗi lệnh!
***
Đây là giao dịch của tôi, hãy xem đó như một idea để học hỏi và nhận biết xu hướng.
Không phải lời khuyên đầu tư!
Bạn cần trau dồi kiến thức, có khả năng quản lý rủi ro khi giao dịch chứng khoán hoặc tiền tệ.
Bình luận:
Trong khung ngắn hạn bạn có thể vào lệnh Buy hoặc Sell nhưng chú ý rủi ro.
Bình luận:
Giá vẫn chưa phá vỡ POC, chờ xác nhận
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:
Rất tiếc vì bài viết mới về vàng (XAUUSD) nhất hôm 12/8 của tôi không được hiển thị với các bạn.
Do chia sẻ nhanh lệnh Buy (Entry 1951) với một số từ không phù hợp nên đã không được TradingView duyệt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.