hangnq0846123366

GOLD: Chiến lược giao dịch ngày 16/2

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng bị bán mạnh vào ngày hôm qua ở vùng kháng cự mạnh 1875-1878 như nhận định trước đó. Sau tin nga rút quân khỏi Ukraine. Hiện tại đang tăng tích luỹ để tiếp tục cho nhịp giảm kế tiếp. Mục tiêu kế tiếp vàng sẽ tiếp cận là mốc 38-40. Tại đây chúng ta sẽ xem xét phản ứng của vàng.
- Chiến lược gd: sell khu 1858-1860, sl 1863, tp 1843/1840. Goodluck

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.