KiemcomCapital

XAUUSD tiếp tục mua sau kèo mua ngày hôm qua

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng buy 1500-1502
SL 1497
TP 1 40 pip chốt 1/2 dịch sl dương
TP 2 1512
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.